94_20221223_234029.jpg

Vánoční přání trenérů

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÉ PŘÁNÍ

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÉ PŘÁNÍ

Vážení sportovní přátelé, hráčky, trenéři, rodiče a ostatní volejbaloví fanoušci nejen našeho klubu PVK Olymp Praha.

S blížícím se koncem roku 2022 bychom Vám všem rádi poděkovali za přízeň, kterou nám projevujete, dáváte nám podporu i jako rodiče tím, že Vaše dcery sportují v našem klubu. Za to Vám všem, my trenéři děkujeme.

Jako členové ČVS a PVS bychom se rádi spolupodíleli na dobrém fungování volejbalového prostředí, zejména mládeže, chtěli bychom budovat pozitivní atmosféru v soutěžích ČVS. Hlavním sociálním cílem je dobrá komunikace mezi trenéry, hráčkami, rozhodčími a samozřejmě také mezi diváky, rodiči. Rozhodně budeme i nadále podporovat účast fanoušků a zejména Vás rodičů na zápasech svých dětí, máte na to právo. Jedině v turnajích a mistrovských zápasech můžete vidět nárůst výkonnosti svých dětí a můžete si ji porovnat s uměním dětí ostatních klubů.

I do budoucna budeme ctít kodex našeho klubu PVK Olymp Praha, který nás všechny vede ke vzájemnému respektu všech zúčastněných osob, hráček, trenérů, rozhodčích a v neposlední řadě diváků. Pokud se nám společně podaří budovat toto sportovní prostředí a vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými kluby, trenéry, rozhodčími, rodiči, odměnou nám bude dobrý vklad ve výchovně vzdělávacím procesu Vašich i našich dětí.

A co „NÁM“ všem přejeme pod volejbalový stromeček?


Trenéry, kteří budou vychovávat a inspirovat hráčky, svou osobností, ale i volejbalovými dovednostmi a znalostmi.

Rozhodčí, kteří budou korektně řídit hru bez emocí a zbytečných chyb v duchu fair-play, s pokorou a úctou vůči všem zúčastněným, tak jak jim stanoví pravidla volejbalu.

Rodiče, kteří půjdou příkladem svým dětem v těžkých zápasových situacích a ukážou jim, jak zvládat pocity nespravedlnosti, prohry a ublížení s noblesou a nadhledem.

A v neposlední řadě hromady dětí, které bude bavit s námi trénovat, a kterým budeme moci dále ukazovat krásy nejlepšího míčového sportu na světě!

Jedině spojením všech zúčastněných a jejich vzájemnou spoluprací může vzniknout kvalitní prostředí pro výchovně vzdělávací a osobnostní růst všech dětí.

Společně doufáme, že se k našemu přání připojí mnozí z Vás.

Přejeme Vám všem pohodové vánoční svátky a těšíme se na viděnou v příštím roce, nejlépe při volejbalu přímo na sportovištích.

                                                                 Trenéři PVK Olymp Praha