Policista 5/2023

V květnovém vydání měsíčníku Policista je zmínka o našem volejbalovém klubu