123_20230311_113537.jpg

4 hodiny pro život

Trenéři OLYMPU absolvovali kurz 1. pomoci

4 hodiny pro život


Stručný program kurzu

- vlastní bezpečnost zachránce, přivolání pomoci

- bezvědomí (rozpoznání, první pomoc včetně praktického nácviku)

- resuscitace (včetně praktického nácviku na figuríně dospělého, dítěte a kojence)

- vdechnutí cizího tělesa

- zástava masivního krvácení (včetně praktického nácviku)

- závažné neúrazové stavy