OLYMP
CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA
PVK OLYMP Praha

Historie a organizace policejního sportu a volejbalu po roce 1945

Bezprostředně po skončení druhé světové války a očistě bezpečnostních složek od kolaborantů bylo třeba nové členy Sboru národní bezpečnosti (SNB) vycvičit. Od 1. 6. 1945 zahájila činnost výcviková střediska SNB a nástup do středisek byl podmíněn zdařilou prověrkou tělesné zdatnosti uchazečů. V dubnu 1946 byly u Zemských velitelstev SNB zřízeny sportovní referáty a rozhodnuto pořádat každoročně letní a zimní sportovní závody příslušníků SNB. Letní část I. celostátních přeborů SNB se konala v září 1946 v Praze na Strahově a vybraná družstva Čech, Moravy a Slovenska na nich soutěžila v osmi druzích sportů, mezi kterými byly i kolektivní sporty kopaná a volejbal. Tyto přebory se pak konaly každoročně až do roku 1953 a účastnily se jich složky Veřejné bezpečnosti (VB), Státní bezpečnosti (StB), Pohraniční stráže (PS) a vězeňské služby - oficiálně Sboru nápravných zařízení (SNZ).

V roce 1947 vznikly první tělovýchovné kluby SNB, které se zapojily do svazových soutěží a které po sjednocení tělovýchovy v roce 1948 nesly název Sokol SNB. V rámci další tělovýchovné reorganizace v roce 1952 a vzniku resortních DSO byly po vzoru sovětského Dynama či polské Gwardie zřízeny DSO Rudá hvězda (RH) a v roce 1953 v Praze, Brně a Bratislavě Ústřední domy Rudých hvězd (ÚDRH), ve kterých byli soustředěni nejlepší zemští sportovci z řad příslušníků a civilních zaměstnanců bezpečnostních sborů. Po ustavení ČSTV v roce 1957 vznikají tělovýchovné jednoty Rudá hvězda (RH), na Slovensku Červená hviezda (ČH) a výběry volejbalistů - branců do oddílů RH/ČH probíhají společně s výběry armádními.

V červenci 1974 byla rozkazem ministra vnitra zřízena Správa tělovýchovy a vrcholového sportu Federálního ministerstva vnitra (FMV) s úkolem zabezpečení služební tělesné přípravy, dobrovolné zájmové tělovýchovy a vrcholového sportu u útvarů SNB, vojsk MV a v tělovýchovných jednotách RH/ČH. Spolupracovala s ÚV ČSTV, Svazarmem a dalšími institucemi. Na zajišťování úkolů státní reprezentace se podílela prostřednictvím Středisek vrcholového sportu MV. Ta byla zřízena v Praze, Plzni, Brně, Bratislavě a na Štrbském Plese a byli v nich (podle sportovních odvětví) rozmístěni reprezentanti a další talentovaní sportovci z řad členů bezpečnostních sborů. Volejbal měla v náplni SVS při RH Praha a ČH Bratislava. V roce 1983 byla zrušena SVS v Plzni a na Štrbském Plese. Pro zajímavost uveďme, že v roce 1982 vyvíjelo na území ČSSR činnost 141 policejních tělovýchovných jednot (94 RH v ČSR a 47 ČH v SSR) s 323 sportovními oddíly a více jak 38 tisíci členů v 36 sportovních odvětvích.

Po založení SVS Ministerstev obrany a vnitra byly výběry sportovců (volejbalistů) organizovány ve dvou výkonnostních skupinách. Na té první si vybírali zástupci SVS z rukujících juniorských a seniorských reprezentantů a v pořadí, odpovídajícímu konečnému pořadí vybírajících SVS v předchozím ročníku MR. Druhý výběr byl určen pro družstva z oblasti výkonnostního sportu (VTJ Dukla, TJ RH/ČH), startující v národních I. a II. ligách.

Prestižní mezinárodní akcí se staly Spartakiády sportovních organizací bezpečnostních sborů socialistických zemí, zkráceně Spartakiády bezpečnostních sborů (SBS). Zpočátku byly pořádány každým rokem, později v delších intervalech. V 60. letech na nich bezpečnostní složky ČSSR reprezentovali volejbalisté RH Praha, v 70. a dalších letech již výběry mužů a žen RH Praha a ČH Bratislava, a obvykle pod vedením trenérů družstev s prioritním hráčským zastoupením. Komplexní záznamy o účasti a umístění našich zástupců na těchto soutěžích však nebyly dohledány. Muži na několika SBS zvítězili, ale pamětníci z řad hráčů se již rozcházejí v názorech, kdy a kde to bylo. Ověřené je vítězství výběru žen v roce 1982 a 3. místo v roce 1987. Také lze konstatovat, že především díky SBS byly při RH Praha a ČH Bratislava zřízeny také kvalitní týmy žen. V obou případech vznikly cestou nejmenšího odporu a s okamžitým výkonnostním efektem. Pražská RH získala v roce 1968 takřka kompletní ligový celek žen Slavoje Praha (s reprezentantkami Pletichovou, Pražanovou, Seneckou, Širokou, Štruncovou a se státním trenérem Metodějem Máchou) a podobně to vyřešila ČH Bratislava v roce 1973 převodem ligového celku žen TJ Vinohrady BSP (Bratislavský stavební podnik) s již čtyřletými zkušenostmi v extralize a 4. místem v sezoně 1972/73.

Výběr volejbalistů RH/ČH ČSSR – druhý na SBS v roce 1979 za Dynamem SSSR.

Stojící zleva trenér P. Schenk, před ním otec Josefa Novotného, Kroča, Cifra, A. Lébl, Novotný, Resch, Repák a vedoucí výpravy J. Súkup.

V podřepu zleva Králik, Řeřábek, Pipa, Sýkora, Vondrka a Sirvoň. Sedm hráčů z Bratislavy, pět z Prahy, trenérem výběru P. Schenk z ČH.

Výběr volejbalistek RH/ČH ČSSR – třetí na SBS 1980.

Nahoře zleva Chládková, Langšádlová, Ptáčková, Mayová, první trenér A. Bönisch, Petrdlíková, Jeníková, Pechanová a druhý trenér P. May.

Dole zleva Pavlíková, Urbašková, Baráková, Eliášová, Nisserová, Renata Sveřepová a Drahorádová. Deset hráček z Prahy, dvě z Bratislavy, trenéři z RH.

V souvislosti se společenskými změnami po listopadu 1989 se od 1. 7. 1990 přestaly používat názvy Rudá hvězda resp. Červená hviezda a byly zaregistrovány Sportovní kluby policie (SKP/ŠKP). V září 1990 byl založena Unie tělovýchovných organizací Policie ČR a Svaz policejních sportovních klubů - UNITOP, který se v témže roce stal jedním ze zakládajících členů Světové policejní sportovní unie - USIP. V roce 1994 byla ustavena Evropská policejní sportovní unie – USPE (rovněž s naším členstvím), která začala v roce 2009 pořádat volejbalová „Policejní mistrovství Evropy“. Na 1. ročníku ve Francii skončil výběr volejbalistek ČR na 3. místě a ve 2. ročníku na „domácí půdě“ zvítězil. Turnaj se uskutečnil v hale Odolena Vody ve dnech 15. - 20. října 2013 pod záštitou MV a policejního prezidenta ČR. Nejvšestrannější hráčkou turnaje byla vyhlášena Andrea Sládková a nejlepší nahrávačkou Iveta Halbichová, obě z vítězného výběru ČR. Konečné pořadí šampionátu: Česká republika, Rusko, Německo, Finsko, Nizozemsko, Rakousko, Francie, Slovensko.

Vítězky 1. ročníku PME 2013 – výběr policejních klubů ČR.

Nahoře zleva masér J. Svoboda, asistent trenéra P. Tůmová, vedoucí družstva J. Zlatník, Valášková, Hodanová, Vinklerová, Suchoňová, Karvánková, Kubánková a trenér S. Mitáč.

Dole zleva Sládková, Zoulová, Volfová, Bartková, Bláhová a Halbichová.