OLYMP
CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA
PVK OLYMP Praha

Podzimní setkání jubilantů ČVS v roce 2019

Druhé letošní setkání jubilantů ČVS bylo vyhrazeno dlouholetým a zasloužilým krajským funkcionářům, rozhodčím a trenérům. Uskutečnilo se v pátek 22. listopadu 2019 od 11 hod. v konferenčním salonku hotelu Olympik v pražském Karlíně, kde v neděli proběhlo 6. zasedání výboru ČVS. Na toto setkání bylo s pomocí krajských databází „osobností“ pozváno 33 jubilantů, z nich 11 omluveno a 22 přítomno. V úvodu setkání byla předána tři Čestná uznání ČVS a přítomní shlédli záznam ze setkání reprezentantů - účastníků OH 1968 v Mexiku po 50 letech, které svaz uspořádal v říjnu 2018 v hotelu Pyramida, a zdokumentovala ČT pro Volejbalový magazín.

Podzimnímu setkání jubilantů bylo přítomno 8 členů KSV ČVS (která tyto akce organizuje) v čele s předsedou komise Janem Hronkem, který setkání moderoval a členy „své“ komise v úvodu představil. Hostitelem jubilantů byl předseda ČVS Marek Pakosta, který přítomné uvítal a poděkoval za dlouholeté trenérské a funkcionářské aktivity. Průměrný věk jubilantů byl 75 let a ročníky 1944 také tvořily nejpočetnější skupinu přítomných (6 osob). Nejstarším účastníkem setkání byl Ludvík Engel (nar. v březnu 1934), nejmladším Jaromír Antušák (nar. v srpnu 1959) a jedinou ženou mezi nimi Stanislava Řepíková z Hradce Králové. Devět krajů bylo na akci zastoupeno jedním až pěti jubilanty, kraje Jihomoravský a Pardubický letos žádného jubilanta neevidovaly a jubilanti z krajů Jihočeského, Karlovarského a Středočeského se omluvili.

Po zahájení akce byla na základě došlých návrhu z krajů, doporučených KSV a schválených SR ČVS předána trojice Čestných uznání ČVS. Novými držiteli tohoto ocenění se stali pánové Lumír Hedbávný z Uherského hradiště, Josef Herodes z Prahy a František Pluhař z Hradce Králové. Předávání diplomů bylo doplněno výčtem jejich více jak 40 let trvajících aktivit, kterými je přestavil mpř. KSV Miroslav Vyhlídal. Po zhlédnutí filmového záznamu ze setkání olympioniků z Mexika 1968 pokračovalo setkání jubilantů dalšími gratulacemi a společným snímkem s předsedou ČVS, který jim spolu s gratulací předal dárek v podobě Zlaté knihy volejbalu. Zájemci si ze setkání odvezli také nový kalendář Český volejbal 2020 a do konce roku obdrží poštou fotoknihu s výběrem snímků, které v průběhu akce pořídil svazový fotograf Ondřej Driml a které jsou uložené ve svazové Fotogalerii.

Po gratulacích proběhla neformální beseda, při které se několik jubilantů podělilo s ostatními o své volejbalové vzpomínky a s názory na současný volejbal. Na oplátku získali informace o rekordní výši rozpočtu ČVS na rok 2020 (148 mil. Kč), o vzniku nových dvou ocenění (Medaile Karla Lázničky pro významné trenéry a Medaile Josefa Musila pro významné hráče a hráčky) nebo o přípravách oslav 100 let organizovaného československého a českého volejbalu v roce 2021. S ohledem na toto jubileum byla ČR přidělena jedna ze skupin ME mužů (stejně jako v letech 2001 a 2011), bude sehrána v Ostravě, kde diváci shlédnou 5 utkání našeho výběru a další dva zápasy play-off.

Společně s držiteli Čestného uznání ČVS se sluší vyjmenovat další přítomné jubilanty a to od nejstaršího k nejmladšímu, jak byli podle data narození postupně představováni.

Kategorii 85 let zastupovali pánové Ludvík Engel, Josef Bulíček , Jaroslav Saska, Zdeněk Václavík

Kategorii 80 let pánové Vilém Košťál, Milan Koutský, Pavel Procházka, Luboš Kraus a Vladimír Tabara

Kategorii 75 let pak pánové Petr Raiz, Vlastimil Kovář, Bohuslav Zaplatílek a Jaroslav Háza

Kategorii 70 let Stanislava Řepíková a pánové Oldřich Lukavec a Vladimír Pirunčík (PVK Olymp Praha ).

Vladimír Nešpor (Turnov) a Jiří Procházka (Libouchec) oslavili 65 let a Jaromír Antušák (Ostrava) 60 let, což je min. věkový limit pro zařazení mezi zvané jubilanty.

Všem těmto jubilantům blahopřejeme.