OLYMP
CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA
PVK OLYMP Praha

JUBILANT PVK Olympu Praha

s medailí Ing. Vladimíra Spirita za zásluhy o rozvoj českého volejbalu

70 let Mgr. Vladimíra Pirunčíka

(*16. 12. 1949) bezmála 40 let funkcionáře Rudé Hvězdy resp. PVK Olympu Praha počínaje funkcí místopředsedy volejbalového oddílu RH a konče dlouholetou funkcí předsedy PVK Olymp Praha se zásluhami na zisku velkého množství mistrovských titulů družstev mužů, žen a mládežnických kategorií (žákovské, kadetské a juniorské). Člena a předsedy AVOK žen a člena výboru ČVS za AVOK a PVS.

Rodák z Mělníka, jehož sportem číslo jedna se stala sportovní gymnastika ze začátky v TJ Spolana Neratovice. Vojenskou službu absolvoval v letech 1966-68 již jako uznávaný gymnasta v RH Praha a byl současně členem juniorského výběru ČSSR. Po vojně se stal zaměstnancem Ministerstva vnitra, do roku 1970 za RH Praha ještě závodil, v letech 1970-72 byl sportovním instruktorem oddílu gymnastiky, od roku 1975 trenérem mládeže a v letech 1978-81 vedoucím oddělení gymnastiky. Po dálkovém studiu FTVS UK s promocí v roce 1979 držitel kvalifikace trenéra a rozhodčího gymnastiky I. třídy. A je třeba dodat, že po dobu své gymnastické kariéry hrál pro potěšení závodně volejbal za Sokol Mlékojedy v KP 2. třídy.

Volejbalovým funkcionářem se stal roce 1981 s funkcí místopředsedy oddílu SVS MV při RH Praha a od roku 1990 předsedou či prezidentem PVK Olymp Praha po změně klubového názvu. Po založení Asociace volejbalových klubů (AVOK) byl členem a později předsedou ženské sekce, současně členem výboru ČVS za asociaci a později za Pražský volejbalový svaz. V úvodu článku jsou zmíněny jeho zásluhy na zisku mistrovských titulů hráčkami a hráči RH resp. Olympu, a připomenut je třeba úspěšné starty mužů a žen v evropských pohárech se šestinásobnou účastí ve finále PMEZ resp. PVP. Domácích mistrovských titulů jsme za dobu šéfování „Píry“ (jak zní jubilantova přezdívka) napočítali 41 s tímto podílem jednotlivých kategorií: 7 titulů muži, 10 titulů ženy, 4 tituly junioři, 11 titulů juniorky, 1 titul kadeti, 6 titulů kadetky a 2 tituly starší žákyně.

V záhlaví vizitky vložený snímek vznikl při nedávném setkání jubilantů ČVS v karlínském hotelu Olympik (22. 11. 2019), kde druhý den převzal jubilant na zasedání výboru ČVS Medaili Ing. Vladimíra Spirita za zásluhy o rozvoj českého volejbalu. Poslední mistrovské tituly Olympu připomínají dva vložené snímky. Na prvním družstvo mužů v sezoně 1991/92, ve které získali poslední mistrovský titul před rozpuštěním mužské složky PVK Olymp po skončení další sezony s 2. místem. Zleva stojí lékař Kubíček, předseda klubu V. Pirunčík, trenér Z. Pommer st., Michal, Demar, Navrátil, M. Kvapil, P. Galis, Kovařík, Blížil, as. trenéra M. Žák a ved. družstva J. Ebert, v podřepu zleva Koloušek, Svoboda, Goga, J. Malčík, L. Černoušek a Jeslínek.

Zatím poslední ženský titul získal Olymp v sezoně 2007/08, nahoře zleva as. trenéra Štulc, trenér S. Mitáč, Jakubšová, Pyšková, Duspivová, Havlíčková, Brejchová, Kočiová, Bonnerová a předseda klubu V. Pirunčík. Dole zleva Šmídová, Chroustovská, Sládková, Nejmanová, Halbichová a Jeřábková

Spolu s touto vizitkou historických úspěchů přejeme hodně zdraví a pohody především v osobním životě.